En les exportacions definitives des d’Andorra, a Espanya o França hi ha un seguit de requeriments i procediments per part del transportista i duanes que s’han de complir de forma rigorosa. Per aquesta raó, a naGRUP acompanyem i assessorem als nostres clients en tot el procés d’exportació:

 

Documentació a presentar per part del client andorrà

Si ets un particular

Declaració de contingut

 • Dades i adreça completa d l’expedidor.
 • Nº de la CASS o nº de Cens.
 • NIF o DNI i adreça completa del destinatari.
 • Persona de contacte i telèfon del destinatari.
 • Descripció de la mercaderia, referències.
 • Valor unitari real o estadístic sense I.G.I.
 • Nº d’embalums, pes i mides.
 • Total factura exempta d’I.G.I. (recordar la menció de l’article que fa referència a la no-aplicació de l’IGI).

Packing List: pels enviaments de més d’un embalum és obligatori.

Si ets una empresa

Factura Comercial

 • Dades de l’expedidor (adreça completa).
 • NRT de l’exportador i Regsitre de Comerç.
 • Dades del destinatari (adreça completa) i NIF o DNI del destinatari.
 • Persona de contacte i telèfon del destinatari.
 • Descripció de la mercaderia, referències.
 • Valor unitari real o estadístic sense I.G.I.
 • Nº d’embalums, pes i mides.
 • Total factura exempta d’I.G.I. (recordar la menció de l’article que fa referència a la no-aplicació de l’IGI).

Packing List: pels enviaments de més d’un embalum és obligatori.

Nota important: En cas d’enviaments de mostres o mercaderies usades sense valor, s’ha d’especificar un valor estadístic. 

Enviaments en condicions de trànsit

 

Els impostos es liquidaran un cop la mercaderia arribi a destí. Es deposita en concepte de garantia el 25% del valor de la mercaderia + 300€ d’import fixe de fiança.

La inversió de la garantia es retorna un cop s’hagi cancel·lat el trànsit a destí.

*Pels trànsits no és necessari presentar la documentació a la duana espanyola.

Documentació a aportar pel client espanyol

 

Si ets un particular
 • Autorització de despatx.
 • Fotocòpia del DNI.
Si ets una empresa
 • Autorització del despatx.

Pressupost: s/tarifes vigents

 

Despeses generades exportacions ESP/FR
 • Despeses de transport.
 • Despeses de presentació i gestió documental en duanes (**).
 • Despeses de transitari andorrà.
 • Despeses de transitari espanyol o francès.
 • Impostos del país de destí.
Despeses generades en condicions trànsit T2/T1
 • Despeses de transport.
 • Despeses de rpesentació i gestió documental en duanes (**).
 • Despeses de transitari andorrà. 

**Despeses de presentació i gestió en duanes 20,29€ segons tarifa vigent. 

Nota important: El client haurà d’informar de quines despeses es fa càrrec l’ordenant i quines despeses el destinatari. La duana espanyola obliga a que les mercaderies viatgin amb els impostos liquidats. 

Procés en el transport

 

 • Es procedeix a la recollida de la mercaderia a origen, el dia A.
 • Exportació i enllaç amb les plataformes de naGRUP, el dia B.
 • Transport i entregues de la mercaderia, dia C i successius. 

Necessites més informació?

No dubtis en contactar amb el nostre departament d’exportacions:

 

 

 

Contacte Dept. Exportacions
exportacions@nagrup.com
+ 376 801 400

Avez-vous besoin de plus d’information?


Demandez plus d’informations sans engagement

Demandez de l’information