ELS NOSTRES
VALORS

Visió

Ser un model de referència per a la prestació de serveis especialitzats en transport, logística i duana.

Missió

Som una empresa familiar de transport, logística i duana, amb vocació internacional i cultura emprenedora, orientada al client, garantint qualitat, professionalitat i resultats.

Valors

Transparència, professionalitat, innovació, lideratge i compromís.